Finnoonlaaksontie 7, 02270 Espoo | Puh. +358 (0) 9 6844 700
TAI +358 (0) 40 5439828 | myynti@vesilaite.fi

Altaan vedenlaadun tarkistaminen

Altaan veden klooripitoisuus ja pH-arvo tulee mitata viikoittain testipakkauksen avulla. Muut arvot mitataan muutamia kertoja vuoden aikana tai jos altaan vesi vaihdetaan.

Oikeaa pH-arvoa ei voi mitata heti shokkikloorauksen jälkeen. Korkea klooripitoisuus (yli 10 ppm) aiheuttaa virhelukemia, ja mikäli klooripitoisuus on vielä korkeampi, voi testi näyttää 0 ppm -arvoa. Mikäli epäilet liian korkeaa klooripitoisuutta, voidaan testivettä laimentaa vesijohtovedellä, jotta pH-arvo saadaan mitattua oikein. pH-arvon tulee olla 7,0–8,4, jotta syanuurihaposta saadaan oikea arvo.

Testitarvikkeet

  1. DPD-testi

Pooltester-testikotelossa on kaksi vesitilaa (pH ja vapaa kloori), joissa on arvojen väriasteikko (vertailu). Täytä vesitilat allasvedellä ja liuota tabletit putkeen, pH:lle ja kloorille omat tablettinsa. Ravistele ja lue tulos väriasteikolta.

  1. Testiliuskat

Liuskoja on erilaisia ja niiden avulla voidaan mitata useimmat allasveden arvot. Testiliuska tarvitsee vain kastaa veteen ja lukea sitten tulos väriasteikolta.

Näin testiliuskoja käytetään

  • Ota liuska pakkauksesta kuivin sormin. Sulje purkin kansi.
  • Kasta liuska veteen ja nosta heti pois (älä koske liuskaan tai heiluttele sitä).
  • Odota 15 sekuntia ja vertaa tikun väriä vertailuväriasteikkoon.
  • Merkitse arvot käyttöpäiväkirjaan.
  1. Digitaalinen testipakkaus TrueTest

Kastele testiliuska ja aseta lukijaan. Arvot näkyvät 15 sekunnin kuluttua digitaalisessa näytössä. Sisäänrakennettu muistitoiminto tallentaa viimeiset 9 mittausta.

 

Arvo Mittausalue Toleranssi
Vapaa kloori 0-15 ppm 0-1 ppm +/-0,3 ppm, >1 ppm +/- 1 ppm
pH-arvo 6,1–8,8 +/- 0,1 ppm
Kokonaisalkaliniteetti 0-300 +/- 30 ppm

Arvoissa, jotka ovat mittausalueen ulkopuolella, näyttöön tulee “ER”.

Toimi näin:

  • Käynnistä testilaite, jolloin näytössä näkyy “On”.
  • Paina käynnistyspainiketta ja kasta testiliuska samanaikaisesti allasveteen. Älä liikuttele sitä vedessä.
  • Ravista testiliuskaa yhden kerran.
  • Aseta liuska tyynyt alaspäin lukijaan ylhäältä päin, päästä irti siitä ja jätä se paikoilleen. (Huom! Älä työnnä liuskaa luku-uran lasipinnan yli, se antaa väärän tuloksen).
  • Odota 15 sekuntia, kunnes arvot näkyvät lukijan näytössä.
  • Merkitse ylös mitatut arvot ja säätele niitä tarvittaessa.
  • Saat suositellut annostukset näppäilemällä arvot Folkpoolin kemikaalilaskuriin.
  • Puhdista lukupinta joka lukemisen jälkeen varovasti pumpulipuikolla.

Suolan testipakkaus

  • Käytä puhdasta mukia, huuhtele se altaan vedessä ja täytä siihen noin 2,5 cm allasvettä.
  • Ota testiliuska (kuivin sormin) ja aseta mukiin. Huom! Liuskan yläosan tulee olla täysin kuiva.
  • Odota 3–4 minuuttia kunnes keltainen nauha muuttuu tummaksi.
  • Nosta liuska ylös ja lue arvo, jonka valkoinen pilari on saavuttanut. Vertaa arvoa purkin asteikkoon ja lue vastaava ppm-arvo (parts per million).

Huomaa, että suolatestipaketissa on oma asteikkonsa, joka vastaa suoraan purkin mukana tulevaa liuskaa.

Suositeltu pitoisuus on 4 000 ppm (0,4 %). Minimipitoisuus on 3 000 ppm (0,3 %). Jos suolapitoisuus on alle 3 000 ppm, täytyy suolaklorinaattori sammuttaa. Sitä ei saa käynnistää ennen kuin uutta suolaa on lisätty ja mittaustulos on yli 3 000 ppm.

Allasvinkkejä: Käyttöpäiväkirja

On hyvä pitää käyttöpäiväkirjaa, johon merkitään mitatut arvot ja kemikaalien annostukset. Merkitse päivämäärä, veden lämpötila, pH-arvo, vapaa kloori ja sidottu kloori. Muiden arvojen merkitseminen riittää muutaman kerran vuodessa tai tarvittaessa. Myös muut toimenpiteet merkitään päiväkirjaan.