Finnoonlaaksontie 7, 02270 Espoo | Puh. +358 (0) 9 6844 700
TAI +358 (0) 40 5439828 | myynti@vesilaite.fi

Uima-altaan vedenlaatu

Hyvä, tasapainotettu vesi on A ja O uima-altaan käytölle. Kunnallisella vedellä on useimmiten hyvät perus-edellytykset sopivaksi allasvedeksi, mutta jos käytät kaivovettä tai muuta vesilähdettä, vesi vaatii usein käsittelyä.

Tasapainoinen vesi

Hyvän, tasapainoisen veden perusparametrit ovat oikea pH-arvo, alkaliniteetti ja kalsiumkovuus. Pystyt testaamaan veden laadun digitaalisella testerillä. Hyvä, tasapainoinen vesi pysyy stabiilina. Veden pH-arvon ja klooripitoisuuden seuranta uimakauden aikana riittää, jos alkaliniteetti on oikeassa arvossa ja kalsiumkovuus ei ole liian matala. Vain uusi täyttövesi, jonka arvot eivät ole kohdallaan, tai happamien puhdistusaineiden toistuva käyttö voivat vaatia veden uudelleen tasapainottamista.

Tärkeintä on ylläpitää oikea pH-arvo. Jos alkaliniteetti on liian alhainen, pH-arvo vaihtelee ylös ja alas. Väärä pH-arvo merkitsee sitä, että altaan materiaalit ja varusteet voivat vaurioitua, kloori menettää tehonsa, ja vesi voi ärsyttää silmiä ja ihoa.

Kemiallinen puhdistus

Kemiallista puhdistusta tarvitaan allasveden desinfioimiseksi, jotta bakteereita tai leviä ei muodostu. Tavallisin ja tehokkain aine on kloori, mutta myös muita desinfiointiaineita käytetään. Puhumme vapaasta ja sidotusta kloorista, jotka yhdessä muodostavat kokonaisklooripitoisuuden. Tavoitteena on vapaa kloori, joka on aktiivisesti toimivaa klooria ja huolehtii desinfioinnista. Vapaa kloori ei haise eikä ärsytä normaaleina pitoisuuksina.

Kun vapaa kloori reagoi altaan epäpuhtauksiin, syntyy tietty määrä sidottua klooria ns. klooriamiineja. Sidottu kloori on tehotonta ja aiheuttaa epämiellyttävää kloorin hajua sekä voi ärsyttää silmiä ja ihoa. Klooriamiinien poistaminen (hapettaminen) ja sidotun kloorin vapauttaminen vaativat altaan shokki-kloorauksen. Tilapäisesti korkea klooripitoisuus shokkikloorauksen jälkeen häviää varsinkin ulkoaltaasta nopeasti auringon ja haihtumisen vaikutuksesta. Välittömään korkean klooripitoisuuden alentamiseen shokkikloorauksen jälkeen voidaan käyttää Antikloori-tuotetta. Shokkikloorauksen täytyy kuitenkin antaa vaikuttaa vähintään 6 tuntia vedenkierto päällä, ennen kuin Antiklooria käytetään.

Suolaklorinaattori

Suolaklorinaattori valmistaa vapaata klooria allasveteen lisätystä allassuolasta. Se on erittäin tehokas menetelmä allasveden desinfioinnissa ja tekee vedestä hyvin miellyttävää. Kloorinhajun kanssa ei tule ongelmia, koska prosessi vapauttaa heti mahdollisesti syntyvän sidotun kloorin.

Ihanteelliset altaan arvot:

Parametri Ihanteellinen arvo OK-arvo
pH-arvo 7,4 7,0–7,6
Vapaa kloori 2 ppm 1–5 ppm
Kokonaiskloori 1 ppm 2 – 8 ppm
Sidottu kloori maks. 0,5 ppm 1–3 ppm
Bromipitoisuus 3 ppm 2 – 4 ppm (HUOM: vain jos desinfioit Bromilla)
Aktiivi happi 3 – 8 ppm (HUOM: vain jos desinfioit aktiivisella hapella)
Alkaliniteetti 100–120 ppm 80–120 ppm
Kalsiumkovuus 200–400 ppm 200–800 ppm
Syanuurihappo 30 ppm maks. 50 ppm*

* vain ulkouima-altaissa

Mitä arvot tarkoittavat?

Suositellut arvot suluissa otsikon perässä

pH-arvo (7,0–7,6)

Seuraa veden pH-arvoa. Se on hyvän veden tärkein tekijä.

pH-arvo kuvaa veden happamuusasteen, joka mitataan asteikolla 0–14. pH 7 on neutraali, alle 7 olevat arvot ovat happamia ja yli 7 olevat arvot emäksisiä. Altaan pH-arvon tulisi olla hieman emäksinen, 7,2–7,6. Se on hellävaraista laitteille ja miellyttävä uidessa. Hapan vesi voi vahingoittaa altaan laitteita ja materiaaleja sekä ärsyttää ihoa ja silmiä. Emäksinen vesi, jonka pH on yli 7,8, aiheuttaa kloorin tehon menetyksen. Vedestä tulee maitomaista, ja kalkki sekä rauta saostuvat. Liian korkea pH-arvo ärsyttää myös ihoa ja silmiä ja voi vahingoittaa altaan varusteita.

Kloori (vapaa kloori 1–5 ppm)

Kloori on tutkituin ja tehokkain desinfiointikeino veden pitämiseksi puhtaana.

Vapaa kloori on tehokasta klooria, jota vaaditaan kunnollisessa desinfioinnissa. Vapaa kloori ei normaaleina pitoisuuksina haise eikä tunnu ärsyttävältä. Vapaata klooria voimme mitata.

Sidottua klooria muodostuu, kun kloori reagoi tiettyihin epäpuhtauksiin. Silloin syntyy niin sanottuja klooriamiineja, joista tulee pistävä kloorinhaju, ja jotka ärsyttävät silmiä.

Vapaa ja sidottu kloori yhdessä muodostavat kokonaiskloorin. Kokonaisklooria voimme mitata. Kokonaiskloorin ja vapaan kloorin erotus ilmoittaa sidotun kloorin määrän.

Aktiivinen happi (5 ppm)

Aktiivista happea (monoperisulfaatti) käytetään kloorittomassa desinfioinnissa ja myydään esimerkiksi kauppanimellä Soft-Care. Noin 5 ppm:n pitoisuutta suositellaan. Ulkoaltaissa ainetta tulee käyttää yhdessä leväntuhoaineen kanssa. Aktiivinen happi ei ole yhtä tehokasta kuin kloori ja vaatii tiheämpää seurantaa. On myös suositeltavaa käyttää Swimkloria (Pikaklooria tai Snabbklor) muutamia kertoja uimakauden aikana, helteisellä säällä tai kun altaan käyttö on erityisen runsasta.

Aktiivista happea voidaan käyttää kloorittomana shokkikäsittelynä vapauttamaan sidottua klooria ilman klooripitoisuuden nousua. (Huom: Vetyperoksidia nimitetään joskus aktiiviseksi hapeksi, mutta se ei toimi yhdessä kloorin kanssa.)

Alkaliniteetti (80–120 ppm)

Kokonaisalkaliniteetti ilmaisee alkalisten aineiden määrän vedessä. Oikea alkaliniteetti on edellytys stabiilille pH-arvolle. Alhainen alkaliniteetti (alle 60 ppm) aiheuttaa pH-arvon vaihtelua. pH-arvoa on vaikea säädellä, jos alkaliniteetti on yli 180 ppm. Alkaliniteetin nostamiseen käytetään Nosta Alkaliniteetti -tuotetta. Alkaliniteetin laskemiseen käytetään Alenna pH (pH-) -tuotetta.

Kalsiumkovuus (200–400 ppm)

Veden kalsiumkovuus kertoo, onko vesi pehmeää vai kovaa. Alhainen arvo, alle 150 ppm, voi olla vahingollista altaan materiaaleille. Alhaista kalsiumarvoa voidaan korottaa Nosta Kalkki-tuotteella. Korkea arvo, yli 1 000 ppm, voi aiheuttaa kalkin saostumista ja tukkia suodattimen. Korkeintaan 1 000 ppm kalsiumarvo ei ole haitaksi, jos vesi on tasapainossa. Kova vesi täytyy pehmentää, jos täyttövettä oikealla kalsiumarvolla ei ole saatavilla.

Syanuurihappo (0–50 ppm)

Syanuurihappo suojaa klooria auringon UV-säteiden hajottamiselta. Sitä tarvitaan ainoastaan ulkouima-altaissa. Liian korkea syanuurihappopitoisuus >150 ppm aiheuttaa ns. kloorilukon, joka tekee kloorista tehotonta, vaikka vapaan kloorin pitoisuus voidaan mitata. Korkeaa syanuurihappopitoisuutta voidaan laskea poistamalla vettä ja lisäämällä uutta vettä tilalle. Alhaista syanuurihappopitoisuutta voidaan nostaa käyttämällä Klooribalanssi-tuotetta.

Mikäli käytetään Pitkävaikutteista klooria, Multiklooria tai Pikaklooria veden desinfioinnissa, Klooribalanssi-tuotetta ei saa käyttää. Nämä tuotteet sisältävät jo syanuurihappoa, joten sen pitoisuudesta voi tulla liian korkea. Hiekkasuodatin, jota vastavirtahuuhdellaan säännöllisesti, takaa riittävän vedenvaihdon, jolloin syanuurihapon liialliset pitoisuudet yleensä vältetään.

Suolapitoisuus (0,4 %)

Suolapitoisuus on tärkeä ainoastaan silloin, jos käytetään suolaklorinaattoria valmistamaan suolasta klooria. Suositeltu suolapitoisuus on normaalisti 0,4 % (4 000 ppm). Itämeren suolapitoisuus on noin 0,5 % ja Pohjanmeren 2–3 %. Jotkut käyttävät suolaa allasvedessä, koska se on miellyttävää iholle ja silmille.

Rauta- ja mineraalipitoinen vesi

Rauta- ja mineraalipitoinen vesi voi aiheuttaa veden värjäytymisen punaruskeaksi kloorauksessa. Käytä Apusuodos– tai Super-Flokki -tuotetta raudan ja mineraalien poistamiseen.

 

Haluatko apua uima-altaasi hyvän vedenlaadun varmistamiseen? Ota yhteyttä!